Ürün Veri Yönetimi

Danışmanlık konuları

  • Veri ve süreç analizinin yanı sıra günlük yaşamdaki engellerin tanımlanması
  • Ürün görselleştirme için teknolojilerin kullanımının değerlendirilmesi (ör. otomatik görüntü düzeltmeleri, 3D Rendering)
  • Sistem destekli ürün veri bakımı için bir “içerik merkezinin” sistem entegrasyonu, örneğin GS1 verileri ve PIM sistemine aktarım için arayüzler

Zorluk

Bir ticaret şirketi perspektifinden, çok çeşitli tedarikçilerden ürün verilerinin alınması, desteklenmesi ve e-ticaret için değerli niteliklerle zenginleştirilmesi gerekir. Üreticiler için ürün verileri, birden fazla kanalda satış yapmak için “yeni altın”dır. Basit ürün resimleri ve yetersiz metinler günümüzde başarı için artık yeterli değil.

Hedefler

  • Rakiplere kıyasla benzersiz bir ürün deneyimi elde etmek
  • Değerli ürün işlevlerinin veya ayrıntılarının çekici şekilde görselleştirilmesi (ör. 3D görselleştirme)
  • Büyük hacimli ürün metinleri ve görselleştirmeleri ekonomik bir şekilde uygulama